بزرگراه شامی شاپ - دانسفهان

شرح پروژه : احداث باند دوم محـور شامی شاپ - دانسفهان در استان قزوین
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
وظایف هگزا : نظارت
طول پروژه : 10 کیلومتر
وضعیت اجرایی : درحال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.