برقی سازی راه آهن تهران - مشهد

شرح پروژه : برقی سازی راه آهن تهران - مشهد
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
وظایف هگزا : مشاور کارفرما در قالب کنسرسیومی از شرکتهای ایرانی و خارجی
طول مسیر : 926 کیلومتر با هدف برقی سازی و ارتقاء سرعت از 160 کیلومتر در ساعت به حداقل 200 کیلومتر در ساعت 
وضعیت اجرایی : در حال مطالعه
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.