تقاطع غیرهمسطح میدان استقلال

شرح پروژه : احداث تقاطع چهارسطحی میدان استقلال اصفهان شامل میدان با 3 پل در همسطح، دو پل موازی روگذر، پل قطارشهـری، پل زیرگذر، پل رمپ جهتی (چپگرد) می باشد که مسیـر دسترسی به خیابان استقلال، بلوار امام خمینی، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهـان، اتوبان آزادگان و خیابان محمود آبادی را فراهم می آورد.
کارفرما : شهرداری اصفهان
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل های روگذر دال مجوف بتن آرمه و پل جهتی سگمنتال پیش ساخته

مشخصات پروژه : 

  • دو پل موازی هر یک به طول 660 متر و بزرگترین دهانه 27 متر
  • پل رمپ جهتی (چپگرد) به طول 800 متر و بزرگترین دهانه 54/5 متر
  • پل زیرگذر دانشگاه صنعتی با مساحت عرشه حدود 1000 مترمربع
  • میدان با شعاع حدود 90 متر عرض و عبور 16 متر و طول 570 متر، شامل 3 دستگاه پل در مسیر همسطح (میدان) به مساحت حدود 5000 مترمربع، اجرا شده به روش Top-Down
  • پل قطارشهری به طول 570 متر و بزرگترین دهانه 33 متر

اهداف طرح : ساماندهی ترافیک، کاهش بار ترافیکی و ایجاد دسترسی های مستقیم و ایمن با سرعت طرح بالا در محل ورودی استراتژیک شهر اصفهان
تاریخ بهره برداری : 1396
توضیحات : 
کسب جایزه جهانی خشت طلایی تهران 2016 
پروژه منتخب انجمن بتن ایران در سال 1396
کسب جایزه دادمان در دومین همایش جایزه دادمان در سال 1396

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.