بزرگراه طبقاتی یادگار امام تهران

شرح پروژه : بزرگراه دو طبقه یادگار امام (ره) تهران
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی سیویل و سازه و کنترل کیفیت اجرا
نوع سازه : تیر بتنی پیش تنیده 
طول پل : حدود 2 کیلومتر
دهانه : حداکثر دهانه 31/5 متر
تاریخ بهره برداری : 1377
توضیحات : نخستین بزرگراه طبقاتی کشور
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.