پل های راه جایگزین دریاچه سد کارون 3

پل راه جایگزین کارون 3 3
پل راه جایگزین کارون 3 2
شرح پروژه : دو دستگاه پل قوسی روی دریاچه سد کارون 3 به عنوان راه ارتباطی ایذه
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
وظایف هگزا : کنترل طراحی پل ها - نظارت بر اجرای عملیات ساخت و نصب 
نوع سازه : پل قوسی فلزی با روش اجرای طره ای 
دهانه اصلی : 252 متر در پل اول و 160 متر در پل دوم
طول کل پل : 336 متر در پل اول و 213 متر در پل دوم
تاریخ بهره برداری : 1383
توضیحات : بزرگترین پل قوسی کشور با حداکثر دهانه 252 متر در زمان ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.