پل هفتم اهواز

شرح پروژه : پل هفتم اهواز بر روی رودخانه کارون به منظور اتصال منطقه کیان پارس به بافت قدیم شهر
کارفرما : شهرداری اهواز
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجاریز با روش ساخت طره ای متعادل
دهانه اصلی : 140 متر
تاریخ بهره برداری : 1377
توضیحات :
بزرگترین پل صندوقه بتنی پیش تنیده کشور با دهانه میانی 140 متر
پروژه منتخب انجمن بتن ایران در سال 1382
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.