پل قوسی کارون 4

شرح پروژه : پل قوسی کارون 4 بر روی دریاچه کارون
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)
وظایف هگزا : کنترل مطالعات و نظارت حین اجرا
نوع سازه : پل قوسی فلزی با روش ساخت طره ای 
دهانه اصلی : 300 متر
تاریخ بهره برداری : 1391
توضیحات : 
بزرگترین پل قوسی کشور با دهانه 300 متر
پروژه منتخب انجمن سازه های فولادی ایران در سال 1392
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.