پل ترکه ای سه بلوطک

شرح پروژه : پل کابلی بر روی رودخانه کارون
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
وظایف هگزا : مشاور همکار پیمانکار (طراحی و نظارت)
نوع سازه : پل ترکه ای
دهانه میانی : 260 متر
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
توضیحات : رکورد بزرگترین پل ترکه ای کشور
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.