بزرگراه طبقاتی امام خمینی (ره) اصفهان

شرح پروژه : بزرگراه دو طبقه امام خمینی (ره) اصفهان
کارفرما : شهرداری اصفهان
وظایف هگزا : طراحی
نوع سازه : عرشه شامل تیرهای طولی پیش تنیده درجاریز و تیرهای پیش ساخته پیش تنیده
طول پل : حدود 5 کیلومتر
تاریخ بهره برداری : 1388
توضیحات : 
دومین بزرگراه طبقاتی کشور با طول حدود 5 کیلومتر
پروژه منتخب انجمن بتن ایران در سال 1388
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.