پل دوم دزفول

شرح پروژه : احداث پل روی رودخانه دز در شهر دزفول
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجاریز با روش ساخت طره ای متعادل
حداکثر طول دهانه پل : 65 متر
تاریخ بهره برداری : 1355
توضیحات : نخستین پل صندوقه بتنی پیش تنیده درجاریز با روش ساخت طره متعادل در کشور
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.