تقاطع صدر- مدرس

نخستین پل ساخته شده از نوع دال بتنی پیش تنیده مجوف درجاریز در کشور
حداکثر طول دهانه پل : 26 متر
تاریخ بهره برداری : 1352
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.