پل بزرگ موند

نخستین پل ساخته شده از نوع تیر پیش ساخته پیش تنیده و دال بتنی درجاریز در کشور
حداکثر طول دهانه پل : 40 متر
تاریخ بهره برداری : 1348
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.