پل بزرگ لالی برنده جایزه دادمان در سال 95 (18 اسفند 1395)    
  همایش